Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yasevimliığı sosyete içinde kıymeti olan , yetenek, biçimci ve öbür davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tüyöneten.

Yetişek, önceden saptanmış esaslara için insanoğluın davranışlarında belirli gelişmeler sağlamlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Yetişek; kişinin davranışlarındaki yaşantısı kanalıyla kasıtlı olarak ve isteyerek değfiilme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü üzere eğitimin bir çok tanımı kuruluşlabilmektedir. Fakat, hasetmüzde çoğunlukla yeğleme edilen tanım:

“Bireyin davranışında, kendi yaşantısı kanalıyla ve kasıtlı olarak mergup yönde( eğitimin yalnızçlarına reva ) değfiilme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu aşinalık için;

· Yetişek bir süreçtir.

· Yetişek sürecinde, kişinin davranışlarının mergup yönde değfiiltirilmesi yalnızçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değfiilme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Yetişek sürecinde kişinin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç ana öğesi vardır.

1. Amaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Bileğerlendirmeler

Yetişek yalnızçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam eder ve istimara ile son bulur. Sürecin bu mantığı cümle kültürler bağırsakin birdır. Amaçların içeriği ve öğrenme bağırsakin kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre için değfiilebilir, fakat sürecin doğası değfiilmez.

Yetişek kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün boyunca birşunca filozof ve eğitimci, eğitimin ne olduğuna değgin farklı farklı tanımlamalarda bulunmuşdolaşma. Hasetmüzde ise eğitimin onaylama edilen ölçün tanımı şudur: Yetişek, kişinin davranışlarında kendi yaşantıları kanalıyla kasıtlı olarak istendik davranış değfiilikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin umumi hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın içinde eğitime değgin temelı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları kanalıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değfiilikliği” ve “süreç” üzere kelimeler eğitimin esas taşlarıdır.

Yetişek, isim bağırsakin hayat boyu devam fail bir süreçtir ve davranışlarda değişiklik meydana getirir. Bu davranış değişiklikleri ise kişinin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişiklikleri istendik şu demek oluyor ki beklentilere ve hedeflere reva olabileceği üzere istenmedik yönde de gelişebilir. Yetişek sürecinin fiilletilmesi ise kasıtlı şu demek oluyor ki programlı ve programlı olabileceği üzere gelişigüzel de olabilir. Kasıtlı olarak yapılan eğitime formal eğitim, gelişigüzel yapılan eğitime ise informal eğitim denir. Daha açıklayıcı bir örnek verirsek meslek, dershane, eğitim merkezleri üzere mekânlarda verilen eğitim formal; kişinin kendi çevresinden edinmiş olduğu ve planlı programlı olmayan eğitim ise informal eğitidir. Kısaca eğitim sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Yetişek Türleri
Yetişek türlerine için sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim tutulmak üzere dü tür ortaya çıkar. Formal eğitim okullarda ya da kurumlarda belirli bir tasar ve yetişek çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim tipinin belirli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim süreci idari bir kadro ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal eğitim ise kendi kendine gelişen hesapsız ve programsız yapılan eğitimdir ki fert bu eğitimi içtimai çevresinden gizil olarak edilir.

Yetişek Sistemi
Yetişek, bir cümle olarak ele alındığında ise eğitim sisteminin üç ana ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. Kök; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, bina, tesisat, maliyet, personel üzere fiziki unsurlardır. Süreç; meslek içinde meydana gelen dersler, öğrenme yaşantıları ve ders aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde marifet, yeterlilik, bitirme, imtihan neticeları üzere mergup davranış değfiiliklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Bir cevap yazın